BLI MED

som deltaker eller mentor

For å kunne gjennomføre programmet er vi avhengig av blant annet deltakere og mentorer. Ønsker du å være med?

Deltaker

Deltakerne består av veteraner og toppidrettsutøvere. Vi ser etter deg som har vært ansatt i Forsvaret eller drevet med toppidrett i minimum 5 år og befinner deg i en av følgende kategorier: 

  • Planlegger å skifte karriere om 2-3 år

  • Skal eller har skiftet karriere < 1 år

  • Har skiftet karriere for > 1 år siden

  • Har skiftet karriere for 5-10 år siden

Ønsker du å være deltaker? Meld din interesse nå! 

Mentor

Neste Steg Norge har etablert en mentorordning fordi vi mener dette er en sentral bidragsyter for å sikre at deltakerne (mentee) lykkes med sitt karriereskifte. En mentor er en person med kunnskap, relevant erfaring og nettverk som har evne til å stimulere til læring og utvikling. Dette oppnås gjennom aktiv lytting, tilbakemeldinger og å dele fra eget liv og arbeid. Delingen inspirerer mentee og gir nye innsikter, perspektiver og ideer. En mentor skal ikke gi ferdige løsninger, men legge forholdene til rette for at mentee utvikler sine egne svar og løsninger. Mentee for hjelp til å analysere og evaluere disse gjennom nye samtaler med mentor.  

 

En mentor for Neste Steg følger sin mentee i 1 år fra mentee gjennomfører programmet. Antall sesjoner, innhold og annen utforming er i stor grad opp til mentor/mentee å bli enige om. 

Ønsker du å være mentor? Meld din interesse nå! Det er ikke bindende.